در این بخش میخواهیم نحوه ایجاد صف در ایزابل را به صورت کلی بررسی کنیم .

 تعریف صف یا Queue

صف یعنی وقتی که افراد تماس گیرنده در مرکز تماس تعدادشان بیشتر از سرویس دهندگان می باشند ، می بایست تا زمانی که خط آزاد نشده تماس گیرندگان در آن صف منتظر باشند ، تا به یکی از پاسخ دهندگان , وقتی که خط آن ها آزاد شد اتصال داده شوند .

راه اندازی صف در یک شرکت و یا سازمان بسیار مهم می باشد چون امکانات آن بسیار می باشد و جهت نگهداشتن مشتری و فروش زیاد به صف در ایزابل نیاز خواهید داشت .

صف ها دو نوع میباشد

1. Static
2. Dynamic
دلیل تقسیم بندی این دو صف این می باشد که کارمندان داخلی به صف های Static ، تعریف میشوند و پاسخگویی تماس های ورودی گرفته شده را خواهند داد ، و در  Dynamic منشی پاسخگو تماس های گرفته شده می باشد .

نحوه ایجاد صف ها در ایزابل

1. در قسمت اول می بایست یک نام مرتبط با هدف صفی که ایجاد می کنید انتخاب کنید و بنویسید .
2. در قسمت دوم پسورد می خواهد ، که این مرحله فقط مخصوص تشکیل صف (منشی) نیاز می باشد . پس جهت صف های دیگر این قسمت کارایی نخواهد داشت .
3. در قسمت سوم جهت اینکه بدانید زمانی که تماسی به شما متصل می شود از چه بخش می باشد میتوانید به آن شماره پیشوند بدهید . (این قسمت هم به دلخواه می باشد و فقط جهت تشخیص تماس گیرنده می باشد )
4. در قسمت چهارم می بایست کارمندانی که در این صف جواب دهنده تماس ها می باشند را وارد کنید .

نکته : وقتی که شما از Extension Qiuck pick وارد می شوید جلوی داخلی علامت O می باشد .
یعنی پنالتی یا همان جریمه می باشد که نوشتن آن احتیاجی نمی باشد .

بخش مهم Options General Queue می باشد .

– Ring Strategy

این قسمت جهت تشخیص دادن اینکه تماس های مشتریان از چه مسیری به کارمندان اتصال داده می شود می باشد .

– Random

در این صورت تماس ها به صورت تصادفی می باشد .

– Ringall

در این حالت به همه ی داخلی های تماس اتصال داده خواهند شد تا یکی از داخلی ها پاسخ بدهد .

– Leastrecent

در این حالت افرادی که تماس کمتری را پاسخگو بودند تماس های بعدی به آن ها اتصال داده خواهند شد .

– ringall-prim

در این حالت اولین داخلی مشخص می کند که تماس به تمام داخلی ها اتصال داده شود یا متصل نشود .

– Linear

در این حالت با توجه به لیست به ترتیب تماس گرفته می شود .

– memoryhunt

در این حالت نسبت به لیست اگر داخلی مشغول باشد به داخلی بعدی تماس اتصال داده خواهد شد .

– rrmemory

در این حالت باتوجه به قانون و لیست مورد نظر تماس ها اتصال داده خواهند شد . اگر جواب دهنده تماس به داخلی که متصل شده نباشد داخلی بعدی متصل خواهد شد .

– Agent Announcement

در این حالت پیامی پیش از زنگ به منشی داده می شود . منشی اگر در چند صف عضو باشد با این پیام متوجه زنگ شما پیش از اتصال خواهد شد .

– Agent Timeout

در این حالت زمان تماس داخلی معلوم خواهد شد .

– Join Announcement

پخش کردن پیام خوش آمد گویی در این بخش می باشد .

– Music on Hold Class

در این حالت وقتی تماس گیرنده منتظر اتصال به تماس داخلی باشد موسیقی پخش خواهد شد .

– Max Wait Time

در این حالت تماس گیرنده تا اخرین زنگ منتظر اتصال به تماس خود خواهد شد .

– Ringing lnstead of MoH

در این حالت در وقتمعنی انتظار صدای رینگ پخش خواهد شد .

– memoryhunt-prim

در این حالت تماسی به هیچکدام از داخلی ها اتصال نخواهد داده شد زیرا داخلی مشغول بوده می باشد .