از ویژگی های ایزابل تشکیل گروهای تماس می باشد . کاربران میتوانند تعدادی داخلی را در یک گروه تماس قرار دهند و با این روش توسط یک شماره دیگر به مجموعه ای از داخلی ها دسترسی خواهید داشت .

برای مثال افراد پشتیبانی دارید . در صورتی که یک IVR را به سمت افراد پشتیبانی منتقل شود میبایست دو کارشناس را در یک گروه تماس و IVR را به سمت گروه منتقل کنید .

ساخت RING GROUP  در ایزابل

جهت ایجاد ring group در پنل سمت چپ PBX > PBX Configuration  را انتخاب کنید و سپس در منوی جدید گزینه Ring Group را انتخاب کنید . بعد در منوی سمت راست گزینه Add Ring Group را انتخاب کنید .

تنظیمات RING GROUP در ایزابل

در این بخش فقط قسمت های مهم را بررسی می کنیم .

Ring-Group Number : یک شماره برای گروه انتخاب کنید توجه داشته باشید این شماره با داخلی و یا شماره های صف تداخلی نداشته باشد

Group Description: توضیحی برای گروه بنویسید

Ring Strategy: در اصل نوع زنگ خوردن داخلی ها در گروه را تعیین می کند

نمونه از استراتژی زنگ خوردن در گروه

  • Ringall : تمام دخلی ها با هم زنگ خواهند خورد و در حالتی که هر داخلی تماس را جواب دهد بقیه داخلی ها قطع می شود .
  • Hunt : داخلی ها به صورت چرخشی زنگ میخورند .
  • MemoryHunt : تو این استراتژی داخلی اول زنگ خواهد خورد در حالتی که پاسخگو نباشد داخلی اول و دوم با هم زنگ میخورند و اگر دوباره هیچکدام پاسخگو نباشند داخلی اول و دوم و سوم با هم زنگ میخورند و این روند تا پاسخگویی تماس ادامه پیدا می کند .
  • First available: اولین داخلی آزاد زنگ خواهد خورد .
  • Ring Time : زمان زنگ خوردن یک داخلی به ثانیه میباشدکه حداکثر ۳۰۰ ثانیه می باشد .
  • Extension List : لیست داخلی هایی که در صف قرار میگیرند میباشد .
  • Announcement: صدایی که پیش از اتصال به گروه تماس گیرنده خواهند شنید .
  • Play Music On Hold :  در این قسمت می شود انتخاب کنید که تماس گیرنده در زمان انتظار جهت پاسخگویی صدای زنگ بشنود و موسیقی انتظار گوش دهد .
  • قسمت Destination if no answer   را هم می توانید به هر بخشی از سیستم متصل کنید .