Queue – Traffic Shaping محدود کردن پهنای باند در میکروتیک

میکروتیک یکی از ویژگی های آن مدیریت و کنترل پهنای باند و محدود کردن سرعت دسترسی کاربران یعنی Queue میباشد . Queue ها به دو صورت ساده ( Simple Queue) و درختی (Queue Tree ) می شود پیاده سازی و اجرا کنید .

این نکته مورد توجه می باشد که استفاده از Simple Queues جهت محدود کردن سرعت دسترسی کاربران به طور گروهی و روی یک رنج از IP های شبکه ، به صورت درست کار نمی کند ، در این صورت اگر یکی از کاربران از حداکثر سرعت آپلود و دانلود مشخص شده استفاده کند ، همه پهنای باند شبکه را مصرف می کند و اتصال بقیه کاربران را با اختلال و مشکل روبرو خواهد کرد . جهت کنترل و مدیریت کردن سرعت دسترسی کاربران به صورت گروهی و تعریف محدودیت های دسترسی متفاوت ، نیاز می باشد از Queue Tree استفاده کرد . پس بهتر می باشد که Simple Queues را بر روی تک IP آدرس ها مشخص کنید .

توجه داشته باشید که با استفاده از Queue ها فقط می توان سرعت آپلود و دانلود کاربران را محدود کنید و زمانی که بخواهید بر روی حجم کاربران محدودیت مشخص کنید نیاز می باشد از User Manage استفاده کنید .

پارامترهای مورد استفاده در Queue

Name : اسمی دلخواه مشخص کنید .

Target : در این مورد می بایست آدرس IP یا محدوده ایی از آدرس IP را مشخص کرد این آدرس قرار می باشد با محدودیت در پهنای باند روبرو شوند . (آدرس IP کامپیوتر مورد نظر) .

Target Upload : بیشترین مقدار مجاز بودن آپلود

Target Downlad : بیشترین مقدار مجاز بودن دانلود

 توجه داشته باشید که انتخاب مقدار آپلود یا دانلود بسته به میزان پهنای باندی می باشد که از ISP دریافت می کنید . اگر که سرعت Dedicate داشته باشید قطعا تقسیم کردن ان راخت تر می باشد.

Max Limit : بیشترین پهنای باند که روتر ِباید رد کند.

Time : در بخش Time می شود ساعت هایی از شبانه روز و روزهایی از هفته را که می خواهید محدودیت پهنای باند اجرا کنید را تنظیم کنید .

توجه داشته باشید که جهت انجام این کار می بایست دو الگو نوشته که در اولین الگو که مناسب میباشد بالاتر باشد ، پهنای باندی که میخواهید در روز و ساعات بیشتری اجرا بشود را قرار دهید و در دومین الگو که خواهید نوشت می توان زمان و ساعت را در زمانی که الگوی اول قرار نداشته باشد را انتخاب کنید.

Priority : اولویت عدد بین ا تا 3 می باشد .عدد کوچکتر اولویت بالاتری خواهد داشت .

Limit At : مقدار پهنای باند گارانتی شده میباشد ، به این معنی می باشد که مقداری که تحت هر شرایطی می بایست رد شود .